Weterynaria
pojęcia, definicje, znaczenie, czym jestLekarz weterynarii

Lekarz weterynarii - osoba wykonująca zawód weterynarza z prawem do wykonywania zawodu. Posiada ukończone studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, a także kwalifikacje uprawniające do badania stanu zdrowia zwierząt i leczenia ich. Zajmuje się również środkami spożywczymi pochodzącymi od zwierząt, głównie ich kontrolą.

Przyrzeczenie Lekarza Weterynarii z Kodeksu Etyki i Deontologii Weterynaryjnej:

"Przyrzekam jako lekarz weterynarii, że w zgodzie z mym powołaniem, w trakcie pełnienia obowiązków zawodowych będę postępował sumiennie i zgodnie z aktualna wiedzą weterynaryjną, przestrzegał godności zawodu, przyczyniał się w miarę możliwości do postępu nauk weterynaryjnych, a także wykonywał obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz zasad Kodeksu Etyki i Deontologii Weterynaryjnej."

Uprawnienia

Lekarz weterynarii, poza badaniem, rozpoznawaniem schorzeń i leczeniem zwierząt oraz wszelkich związanych z tymi czynnościami dodatkowymi czynnościami jak konsultacje, porady, wydawanie orzeczeń itp., uprawniony jest do:
- badania zdolności rozrodczych zwierząt i wykonywania czynności związanych z procesami rozmnażania,
- rozprowadzaniem na zasadach handlu detalicznego środków leczniczych oraz spożywczych służących jako pasze dla zwierząt, określonych w przepisach prawa,
- wydawanie wypisanych przez siebie recept na leki dla zwierząt,
- prowadzenie badań diagnostycznych i laboratoryjnych.Działy serwisu